Rozwiązania mobilne

Urządzenia mobilne cieszą się coraz większą popularnością. Otwierają nowe drogi szybkiego dostępu do informacji praktycznie z każdego miejsca na ziemi. Razem z nimi na rynek wchodzą nowe nieoferowane wcześniej technologie.

Duża elastyczność rozwiązań mobilnych oraz szeroka ich dostępność w każdym czasie i miejscu na świecie, pozwala na osiągnięcie przewagi nad tradycyjnymi kanałami kontaktu z klientem. Czy możemy wyobrazić sobie sytuację, kiedy każdy człowiek na Ziemi posiada przy sobie komputer wraz z dostępem do internetu? - Nie! Natomiast już dzisiaj wiemy, że niemalże każda osoba posiada przynajmniej jeden telefon komórkowy, który pozwala na realizację dowolnej operacji: zakupów, płatności, szybkiego dostępu do informacji dokładnie w chwili kiedy tego potrzebuje.

Obecnie większość aplikacji internetowych nie jest przystosowana do działania na urządzeniach mobilnych. Małe ekrany, nieprzystosowane do rozbudowanej grafiki oraz inne ograniczenia wynikające z niewielkich rozmiarów urządzeń, wymuszają tworzenie rozwiązań dedykowanych. Niewątpliwie ważnym czynnikiem przemawiającym za tworzeniem aplikacji mobilnych jest konieczność ich optymalizacji i minimalizacji. Wszyscy operatorzy ograniczają ilość pobieranych i wysyłanych danych, dzięki czemu korzystanie z rozbudowanych stron internetowych jest nieekonomiczne.

Nasza oferta obejmuje:

  • Tworzenie zoptymalizowanych, mobilnych serwisów internetowych, uwzględniających normy oraz ograniczenia wynikające z wykorzystywanych metod transmisji oraz prezentacji danych. Strony internetowe oparte o nasze rozwiązania pozwalają na wygodne korzystanie z możliwości jakimi dysponuje klient w dowolnym miejscu i czasie.
  • Tworzenie kanałów dostępu do informacji drogą SMS. Projektujemy mechanizmy umożliwiające:
    • masowe rozsyłanie wiadomości,
    • odbiór powiadomień o zdarzeniach (np. nowe zamówienie w sklepie internetowym),
    • interakcja na kierowane zapytania (np. klient wysyła zapytanie "kino Opole", system w wiadomości zwrotnej odsyła aktualny repertuar kin w Opolu).

Projektowanie stron internetowych Opole, Wrocław, Katowice